Profily a príslušenstvo

Filter
Cena
Omietnik rohový so sieťkou - vnútornýna objednávkucena na vyžiadanie Omietnik rohový so sieťkou - vnútornýDĺžka profilu: 2,5 m Dilatačný profil so sieťkouna objednávkucena na vyžiadanie Dilatačný profil so sieťkouDĺžka profilu: 2,75 m Ukončovací profil „L“ so sieťkouna objednávkucena na vyžiadanie Ukončovací profil „L“ so sieťkouDĺžka profilu: 2,0 m Ukončovací profil pri oplechovanína objednávkucena na vyžiadanie Ukončovací profil pri oplechovaníDĺžka profilu: 2,5 m Okenný profil so sieťkouna objednávkucena na vyžiadanie Okenný profil so sieťkouPVC profil so sklotextilnou sieťkou a obojstrannou samolepiacou páskou vytvárajúci pružný spoj s okennou/dvernou konštrukciou. Okenný profil FLEX 2Dna objednávkucena na vyžiadanie Okenný profil FLEX 2DPVC profil so sklotextilnou sieťkou a obojstrannou samolepiacou páskou vytvárajúci pružný spoj s okennou/dvernou konštrukciou. Profil FLEXI roh 90-180na objednávkucena na vyžiadanie Profil FLEXI roh 90-180PVC profil so sklotextilnou sieťkou na spevnenie nároží s iným ako 90° uhlom. Omietnik rohový s textíliouna objednávkucena na vyžiadanie Omietnik rohový  s textíliouDĺžka profilu: 2,5 m Rohový profil s odkvapomna objednávkucena na vyžiadanie Rohový profil s odkvapomPVC profil s okapom a so sklotextilnou sieťkou spevňujúci vodorovné nárožie. Odkvapový profil EKOna objednávkucena na vyžiadanie Odkvapový profil EKOPVC profil s okapom a so sklotextilnou sieťkou spevňujúci vodorovné nárožie. Soklový profil zakladacína objednávkucena na vyžiadanie Soklový profil zakladacíHliníkový profil na uzavretie zatepľovacieho systému nad soklom alebo oknami. Odkvapový profil PVC pre zakladací profilna objednávkucena na vyžiadanie Odkvapový profil PVC pre zakladací profilUkončovací profil so sklotextilnou sieťkou na esteticky a technicky správne ukončenie tenkovrstvovej ušlachtilej omietky pri zakladacom soklovom profile. Spojka k zakladaciemu soklovému profiluna objednávkucena na vyžiadanie Spojka k zakladaciemu soklovému profiluPlastová spojka na vzájomné spojenie soklových profilov. Dilatačný profil Ena objednávkucena na vyžiadanie Dilatačný profil EPVC profil so sklotextilnou mriežkou a PVC fóliou na vytvorenie dilatácie v zatepľovacom systéme v mieste dilatácie podkladu v priebežnej stenovej časti. Dilatačný profil Vna objednávkucena na vyžiadanie Dilatačný profil VPVC profil so sklotextilnou mriežkou a PVC fóliou na vytvorenie dilatácie v zatepľovacom systéme v mieste dilatácie podkladu v rohovej stenovej časti. Krycí profil pre dilatačný profil E, Vna objednávkucena na vyžiadanie Krycí profil pre dilatačný profil E, VPVC profil na prekrytie škáry dilatačných profilov E a V. Podložka k zakladaciemu soklovému profiluna objednávkucena na vyžiadanie Podložka k zakladaciemu soklovému profiluPVC podložka na vyrovnanie nerovností medzi podkladom a zakladacím soklovímprofilom. Skrutkovacia kotva STR U 2G EJOTHERMna objednávkucena na vyžiadanie Skrutkovacia kotva STR U 2G EJOTHERMSkrutkovacia kotva s európskym certifikátom ETA. Kotva sa zapúšťa do izolantu priamo pri montáži pomocou nástroja STR tool 2G. Upevnenie v betóne, plných a Natĺkacia kotva H4 eco EJOTHERMna objednávkucena na vyžiadanie Natĺkacia kotva H4 eco EJOTHERMUniverzálna natĺkacia kotva s oceľovým tŕňom s európskym certifikátom ETA. Upevnenie v betóne, plných a dierovaných stavebných podkladoch (ategórie A, B, C, Natĺkacia kotva H3 EJOTHERMna objednávkucena na vyžiadanie Natĺkacia kotva H3 EJOTHERMTanierová natĺkacia kotva s plastovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek. Vhodná pre kategóriu podkladu A, B, C podľa ETAG 014. Priemer taniera 60 Zátka Ejotherm STR U - EPSna objednávkucena na vyžiadanie Zátka Ejotherm STR U - EPSŠpeciálne prispôsobená systémová zátka z polystyrénu určená na použitie s Ejotherm STR U 2G, Ejotherm STR U a Ejotherm STR H. Zátka Ejotherm STR U - MWna objednávkucena na vyžiadanie Zátka Ejotherm STR U - MWŠpeciálne prispôsobená systémová zátka z minerálnej vlny určená na použitie s Ejotherm STR U 2G, Ejotherm STR U a Ejotherm STR H. Montážny prípravok Ejotherm STR tool 2Gna objednávkucena na vyžiadanie Montážny prípravok Ejotherm STR tool 2GRotačný montážny prípravok pre montáž skrutkovacích tanierových kotiev Ejotherm STR U 2G v kontaktných zatepľovacích systémoch s EPS izolantom. Pomocou