Hydroizolačná stierka šedá DS 28

Balenie:
6 kg 13.890
25 kg 36.208
Výrobca: Murexin
Dostupnosť: na sklade
Cena bez DPH: 11.58
13.89 ks

Prášková, cementová, zušľachtená, hydroizolačná zmes. Vhodná na horizontálne a vertikálne utesnenia na stavbe, ako aj utesnenia základov, základových dosiek, pivničných stien, oporných stien a podobných vodou zaťažených stavebných prvkov. Špeciálne oblasti použitia sú nádrže na pitnú a úžitkovú vodu, čističky odpadových vôd, štôlne a tunely, cisterny, podzemné garáže, výťahové šachty a podobne.

Spotreba: cca 2 - 3 kg/m2 pri tesnení proti zemnej vlhkosti
                   cca 4 - 5 kg/m2 pri tesnení proti presakujúcej vode, ale nie celoplošnej tlakovej vode

Technický list, kartu bezpečnostných údajov a prípadne vyhlásenie o parametroch nájdete na www.murexin.sk