Fasádna silikátová farba Supra SK 60

Balenie:
5 kg- HBW1 63.950
5 kg- HBW2 69.250
5 kg- HBW3 72.370
5 kg- HBW4 74.560
20 kg- HBW1 226.180
20 kg- HBW2 247.390
20 kg- HBW3 259.870
20 kg- HBW4 268.610
Výrobca: Murexin
Záručná doba: 12 mesiacov
Dostupnosť: na objednávku
Cena bez DPH: 53.29
63.95

Matná farba na báze kvalitného silikátu. Výborne odoláva vplyvom počasia, má extrémne vysokú paropriepustnosť. Veľmi dobre kryje a má veľkú výdatnosť. Na nátery fasád a plôch v exteriéri a interiéri, na nátery nových omietok, pri renováciách na dobre držiace nátery na minerálnej alebo silikátovej báze. Ďalej na nátery na bežných stavebných podkladov ako vápenné, vápenno-cementové a cementové omietky, betón a vápenno-pieskové tehlové murivo.

Spotreba: cca 0,15-0,25 kg/m2 pri jemnom podklade
                 cca 0,25-0,35 kg/m2 pri hrubom podklade

 

Technický list, kartu bezpečnostných údajov a prípadne vyhlásenie o parametroch nájdete na www.murexin.sk