Okenný tesniaci profil

Balenie:
2,4 m - 6 mm 1.549
2,4 m - 9 mm 2.114
Dostupnosť: na objednávku
Cena bez DPH: 1.29
1.55

PVC profil bez sklotextilnej sieťky vytvárajúci pružný spoj s okennou konštrukciou.                            

Dĺžka profilu: 2,4 m                                                                                          

 

Technický list, kartu bezpečnostných údajov a prípadne vyhlásenie o parametroch nájdete na www.murexin.sk